Kuran Meali Oku


Kuran Meali Okusitemizde Elmalılı Hamdi Yazır tarafından hazırlanan günümüz dili ile sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meali
bulunmaktadır. Okumak istediğiniz sureye kolay erişebilmeniz için sure mealleri Kuranı Kerim sıralaması
ile sitemize eklenmiştir. Ana sayfaya dönmek için sayfa üstündeki logomuzu kullanabilirsiniz. Bu sitenin
tek amacı Allah C.C. bize Kur'an bir öğüt ve nasihat kitabır öğüt ve nasihat alın demesi ve bizlerinde bu emir
doğrultusunda inandığımız din olan İslamiyeti anlayabilmemiz içindir. Sitemizde üstte verilen radyo logolarına
tıklayarak Radyo Kuran sitemize erişebilirsiniz. Radyo Kuran sitemizde 4 farklı radyo bulunmaktadır. Bu
radyoların yayın içerikleri ise şu şekildir. Radyo Kuran Kuranı Kerim ve Türkçe Meali, Radyo İslam ve
Radyo İlahi ilahi müzik yayını, Radyo Hatim Kur'an-ı Kerim cüz cüz Arapça olarak okunuşu, Radyo Meal
Türkçe Meal içeriklidir. Radyolarımızı sitemizden yada android telefon ve tabletlerinizden dinleyebilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim Meali

1. Fatiha Suresi Türkçe Meali 2. Bakara Suresi Türkçe Meali
3. Ali İmran Suresi Türkçe Meali 4. Nisa Suresi Türkçe Meali
5. Maide Suresi Türkçe Meali 6. Enam Suresi Türkçe Meali
7. Araf Suresi Türkçe Meali 8. Enfal Suresi Türkçe Meali
9. Tevbe Suresi Türkçe Meali 10. Yunus Suresi Türkçe Meali
11. Hud Suresi Türkçe Meali 12. Yusuf Suresi Türkçe Meali
13. Rad Suresi Türkçe Meali 14. İbrahim Suresi Türkçe Meali
15. Hicr Suresi Türkçe Meali 16. Nahl Suresi Türkçe Meali
17. Isra Suresi Türkçe Meali 18. Kehf Suresi Türkçe Meali
19. Meryem Suresi Türkçe Meali 20. Taha Suresi Türkçe Meali
21. Enbiya SureSi 22. Hac Suresi Türkçe Meali
23. Muminun Suresi Türkçe Meali 24. Nur Suresi Türkçe Meali
25. Furkan Suresi Türkçe Meali 26. Şuara Suresi Türkçe Meali
27. Neml Suresi Türkçe Meali 28. Kasas Suresi Türkçe Meali
29. Ankebut Suresi Türkçe Meali 30. Rum Suresi Türkçe Meali
31. Lokman Suresi Türkçe Meali 32. Secde Suresi Türkçe Meali
33. Ahzab Suresi Türkçe Meali 34. Sebe Suresi Türkçe Meali
35. Fatır Suresi Türkçe Meali 36. Yasin Suresi Türkçe Meali
37. Saffat Suresi Türkçe Meali 38. Sad Suresi Türkçe Meali
39. Zümer Suresi Türkçe Meali 40. Mumin Suresi Türkçe Meali
41. Fussilet Suresi Türkçe Meali 42. Sura Suresi Türkçe Meali
43. Zuhruf Suresi Türkçe Meali 44. Duhan Suresi Türkçe Meali
45. Casiye Suresi Türkçe Meali 46. Ahkaf Suresi Türkçe Meali
47. Muhammed Suresi Türkçe Meali 48. Fetih Suresi Türkçe Meali
49. Hucurat Suresi Türkçe Meali 50. Kaf Suresi Türkçe Meali
51. Zariyat Suresi Türkçe Meali 52. Tur Suresi Türkçe Meali
53. Necm Suresi Türkçe Meali 54. Kamer Suresi Türkçe Meali
55. Rahman Suresi Türkçe Meali 56. Vakıa Suresi Türkçe Meali
57. Hadid Suresi Türkçe Meali 58. Mücadele Suresi Türkçe Meali
59. Haşr Suresi Türkçe Meali 60. Mümtahine Suresi Türkçe Meali
61. Saf Suresi Türkçe Meali 62. Cuma Suresi Türkçe Meali
63. Münafikun Suresi Türkçe Meali 64. Tegabun Suresi Türkçe Meali
65. Talak Suresi Türkçe Meali 66. Tahrim Suresi Türkçe Meali
67. Mülk Suresi Türkçe Meali 68. Kalem Suresi Türkçe Meali
69. Hakka Suresi Türkçe Meali 70. Mearic Suresi Türkçe Meali
71. Nuh Suresi Türkçe Meali 72. Cin Suresi Türkçe Meali
73. Müzzemmil Suresi Türkçe Meali 74. Müddesir Suresi Türkçe Meali
75. Kıyamet Suresi Türkçe Meali 76. İnsan Suresi Türkçe Meali
77. Murselat Suresi Türkçe Meali 78. Nebe Suresi Türkçe Meali
79. Naziat Suresi Türkçe Meali 80. Abese Suresi Türkçe Meali
81. Tekvir Suresi Türkçe Meali 82. İnfitar Suresi Türkçe Meali
83. Mutaffifin Suresi Türkçe Meali 84. İnşikak Suresi Türkçe Meali
85. Büruc Suresi Türkçe Meali 86. Tarık Suresi Türkçe Meali
87. A'la Suresi Türkçe Meali 88. Gasiye Suresi Türkçe Meali
89. Fecr Suresi Türkçe Meali 90. Beled Suresi Türkçe Meali
91. Şems Suresi Türkçe Meali 92. Leyl Suresi Türkçe Meali
93. Duha Suresi Türkçe Meali 94. İnşirah Suresi Türkçe Meali
95. Tin Suresi Türkçe Meali 96. Alak Suresi Türkçe Meali
97. Kadir Suresi Türkçe Meali 98. Beyyine Suresi Türkçe Meali
99. Zilzal Suresi Türkçe Meali 100. Adiyat Suresi Türkçe Meali
101. Karia Suresi Türkçe Meali 102. Tekasür Suresi Türkçe Meali
103. Asr Suresi Türkçe Meali 104. Hümeze Suresi Türkçe Meali
105. Fil Suresi Türkçe Meali 106. Kureyş Suresi Türkçe Meali
107. Maun Suresi Türkçe Meali 108. Kevser Suresi Türkçe Meali
109. Kafirun Suresi Türkçe Meali 110. Nasr Suresi Türkçe Meali
111. Leheb Suresi Türkçe Meali 112. İhlas Suresi Türkçe Meali
113. Felak Suresi Türkçe Meali 114. Nas Suresi Türkçe Meali
 
Yasin Suresi Oku Yasin Suresi Arapça Oku

Sitemizde verilen meal Elmalılı Hamdi Yazır'a aittir. Kur'an-ı Kerim Meali hiçbir eklenti yapılmadan yayınlanmıştır.