Kuran Meali Oku

Kuran-ı Kerim 87. Sure A'la Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup, 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette Allah Teala’nın sıfatı olarak geçen ve “Pek Yüce” anlamına gelen A’la kelimesinden almıştır. Bu surede Allah’ın kudreti ve birliği, Hz. Peygambere gelen vahiy ve bir de bazı güzel öğütler yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim.

1 – Tenzih et Rabbinin yüce adını.

2-3 – O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni.

O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını,

sağlayacak yolları göstereni,

4-5 – O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni.

6-7 – Bundan böyle sana Kur’an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.

8 – Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz.

9 – O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et.

10 – Allah’a saygı duyacak olan, nasihatı düşünüp ders alır.

11 – Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır.

12 – Böyle olanlar ahirette, en büyük ateşe girer.

13 – Orada artık ne ölür, ne de rahat yüzü görür.

14-15 – Kendisini kötülüklerden arındıran,

Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.

16 – Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz.

17 – Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedidir.

18-19 – Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa’ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. [53,36-37]