Kuran Meali Oku

Kuran-ı Kerim 103. Sure - Asr Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olan bu sure 3 ayettir. Adını ilk ayetinden alır. Bu veciz sure, İslamı iki satırda özetlemektedir. Allah Teala birinci ayette “asr”a dikkat çekmekte, onun önemini hatırlatmaktadır. Asr sözlükte: dehr, süresiz zaman, gece ve gündüz, ikindi vakti, herhangi bir şeyin muayyen vakti, insan toplumu, yağmur gibi çok çeşitli manalara gelebilir. Tefsirciler daha çok “ikindi vakti ve ikindi namazı, mutlak zaman, özellikle Hz. Muhammed (a.s.)’ın asrı, ahir zaman” manaları üzerinde dururlar.

Bismillahirrahmanirrahim.

1 – Yemin ederim zamana:

2 – İnsanlar hüsranda.

3 – Ancak şunlar müstesna:

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar,

Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.

İmam Şafii (r.a) şöyle demiştir: “Kur’an’da başka hiçbir sure nazil olmasaydı şu pek kısa sure bile, insanların dünya ve ahiret mutluluklarını te’mine yeterdi. Bu sure Kur’an’ın bütün öğrettiklerini kucaklıyor.” Onun içindir ki Ashabdan iki kişi birbirine kavuşunca, biri diğerine Asr suresini okumadan, sonra da selam vermeden ayrılmazlardı.