Kuran Meali Oku

Kuran-ı Kerim 102. Sure - Tekasür Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 8 ayettir. Sure adını ilk ayetinden almıştır. İnsanların geçici dünya menfaatlerine hücum etmelerinin manasızlığı, böyle yapmanın kendilerini yaratılışın esas ve yüksek gayelerinden alıkoyacağı bildirilir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1 – Dünyalıklarla böbürlenmek, oyaladı sizleri.

2 – Ta boylayıncaya kadar kabirleri!

Kur’an’ın kötülediği, mutlak çoklukla gururlanma değildir. Belki ilimde, taatte, güzel ahlakta çokla gururlanma mümkündür ve hayırların aslı odur. Onun için et-Tekasür’deki eliflam istiğrak değil, ahd-i sabık içindir ki o da geçici dünya zevkleriyle çok öğünmedir.

3 – Hayır (geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil, sakının bundan) Hayır, ileride bileceksiniz,

4 – Evet, evet! İleride bileceksiniz.

5 – Sakının bundan! Eğer kesin bir tarzda (ilmelyakin) bilseydiniz böyle yapmazdınız.

6 – Siz cehennemi göreceksiniz.

7 – Evet, evet onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz.

8 – Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.

Zübeyr (r.a) Hz. Peygambere: “Bize hangi nimetler sorulacak: Bütün yiyeceğimiz iki kara şeyden (hurma ve sudan) ibaret. Kılıçlarımız ise her zaman boynumuzda (sürekli tehlike içindeyiz) diye sorunca O: “Haberiniz olsun ki ileride, nail olacağınız bir çok nimetler olacaktır” buyurdu.