Kuran Meali Oku - Diyanet Meali, Elmalılı Hamdi ve İngilizce Meal Oku Dinle RSS http://www.kuranmealioku.com/ Kuran Meali Oku - Diyanet Meali, Elmalılı Hamdi ve İngilizce Meal Oku Dinle RSS Kuran-ı Kerim 1. Sure Fatiha Suresi Türkçe Meali Oku Kuran-ı Kerim 1. Sure Fatiha Suresi Türkçe Meali Oku Mekkede, risaletin başlangıcında nâzil olmuş olup 7 âyettir. Tam olara http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-1-sure-fatiha-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 2. Sure Bakara Suresi Türkçe Meali Oku Bakara suresi Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiş http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-2-sure-bakara-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 3. Sure Ali İmran Suresi Türkçe Meali Oku Medinede indirilmiş olup 200 ayet’tir. 33. ayet’inde geçen Al-i İmran, sureye adını vermiştir. İmran, Hz. Meryem (a.s.)’ın ba http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-3-sure-ali-imran-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 4. Sure Nisa Suresi Türkçe Meali Oku Medine’de takriben hicri 6. yılda nazil olmuş olup, 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip, Cahiliye döne http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-4-sure-nisa-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 5. Sure Maide Suresi Türkçe Meali Oku Medinede nazil olmuş olup 120 ayettir. Hicri 6. yılda Hz. Peygamber (a.s.)’ın Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasından sonra nazil olmaya ba http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-5-sure-maide-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 6. Sure En'am Suresi Türkçe Meali Oku Mekkede nazil olmuş olup, 165 ayettir. 136-138. ayetlerde geçen en’am kelimesi vesilesi ile bu isim verilmiştir. En’am: İnek, deve, http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-6-sure-enam-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 7. Sure A'raf Suresi Türkçe Meali Oku Mekki olup, 206 ayettir. 48. ayette geçen kelime, sureye adını vermiştir. A’raf orada, cennet ile cehennem arasında çekilen sur an http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-7-sure-araf-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 8. Sure Enfal Suresi Türkçe Meali Oku Medine döneminde hicri 2. yılda vaki olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen Enfal (yani ganimet http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-8-sure-enfal-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 9. Sure - Tevbe Suresi Türkçe Meali Oku Hicri 9. yılda Medine’de nazil olmuş olup 129 ayettir. Tövbe ismi, surenin ihtiva ettiği konulardan birinden gelmektedir. Surenin meşhur ol http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-9-sure-tevbe-suresi-turkce-meali-oku Kuran-ı Kerim 10. Sure - Yunus Suresi Türkçe Meali Oku Mekkede nazil olmuş olup, 109 ayetten ibarettir. Surenin 98. ayetinde Yunus (a.s.) dan ve kavminden bahsedilmesi vesilesi ile bu ad verilmiştir. Oysa http://www.kuranmealioku.com/haber/kuran-i-kerim-10-sure-yunus-suresi-turkce-meali-oku